O firmie

Właścicielem marki WB jest Witold Bornikowski. Firma działa od 1997 roku.

WB zajmuje się kilkoma różnymi działalnościami.

Główną działalnością WB są usługi elektro-instalacyjne w zakresie prowadzenia remontów i budowy instalacji elektrycznych. Instalacje elektryczne(od 230V) wykonywane są kompleksowo od słupa energetycznego do gniazdek w budynku.