Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci arrow Kontakt
Kontakt
WB Internet Witold Bornikowski Drukuj
Witold Bornikowski

Ul. Wiklinowa 22A
44-300 Wodzis?aw ?l?ski
Woj.: slaskie
Polska

501 740 509
NIP 6471484489

Firma istnieje od 1997 roku


wplaty bankowe prosimy wplacac na rachunek:
konto: ING /o Wodzislaw Sl.
94 1050 1403 1000 0092 6165 0585


Wyślij wiadomość na ten adres:

Imię i nazwisko:

Adres e-mail

Temat wiadomości:


Treść wiadomości

Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać tej wiadomości na swój adres e-mail

Sondy

Jakiego systemu operacyjnego u?ywasz?
  


designed by www.madeyourweb.com
37 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='3' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1675122696)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='b30cc5ae7711d8eb976d818f770b810d'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('25ec311122a09e73da1a2093aac55837')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( 'f1e949fffadd186b72b21cd830bbdef7','1675123896','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='3'
16 SELECT *, COUNT(a.id) AS numlinks FROM mos_categories AS cc LEFT JOIN mos_contact_details AS a ON a.catid = cc.id WHERE a.published='1' AND cc.section='com_contact_details' AND cc.published='1' AND a.access <= '0' AND cc.access <= '0' GROUP BY cc.id ORDER BY cc.ordering
17 SELECT a.id AS value, CONCAT_WS( ' - ', a.name, a.con_position ) AS text FROM mos_contact_details AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid WHERE a.published = '1' AND cc.published = '1' AND a.access <=0 AND cc.access <=0 ORDER BY a.default_con DESC, a.ordering ASC
18 SELECT * FROM mos_contact_details WHERE published = '1' AND id = 1 AND access <=0
19 SELECT * FROM mos_menu WHERE id='3'
20 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
21 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
22 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '3' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
23 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
24 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
25 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
26 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
27 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
28 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
29 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
30 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-01-31 02:11:37') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-01-31 02:11:37') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
31 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
32 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
33 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
34 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
35 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=0
36 SELECT p.id, p.title FROM mos_poll_menu AS pm, mos_polls AS p WHERE (pm.menuid='3' OR pm.menuid='0') AND p.id=pm.pollid AND p.published=1
37 SELECT id, text FROM mos_poll_data WHERE pollid='16' AND text <> '' ORDER BY id