Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci arrow Aktualno?ci
Aktualno?ci


Ustawienia dla kont pocztowych na serwerze wb.pl E-mail
Aktualizacja oprogramowania na serwerze

adres programu pocztowego: http://poczta.wb.pl


Dane potrzebne do konfiguracji programów pocztowych:

Uzytkownik (caly adres [pocztowy] np: wacek @wb.pl
Serwer poczty przychodzacej (POP3): wb.pl lub wodzislaw.org.pl *
Serwer poczty wychodzacej (SMTP): wb.pl lub wodzislaw.org.pl *
Serwer protokolu IMAP: imap.wb.pl
* zalezne od uslugi

W ustawieniach konta nalezy ustawic opcje:
Serwer wymaga uwierzytelnienia
(np. w Outlook Express: Narzedzia/Konta/Wlasciwosci/Serwery)
 
 

================================================

Konfiguracja us?ug pod adresem:

https://webas.wb.plW razie problemów z zalogowaniem sie do pont pocztowych i FTP prosimy o kontakt 0-501 740 509.


================================================

Zmiana konfiguracji dla poczty wychodzacej

Od dnia 1 grudnia 2009 roku Telekomunikacja Polska wprowadza blokade portu 25 dla ruchu wychodzacego.

Jezeli korzystasz z dostepu do Internetu za pomoc? uslug TP prosimy o sprawdzenie konfiguracji Twojego programu pocztowego i wykonanie nastepujacej zmiany:

Port 25 dla adresu POCZTY WYCHODZACEJ (wb.pl) nalezy zmienic na 587


Gotowi na nowe stawki podatku VAT  5% 8% 23%! E-mail

Gotowi na nowe stawki podatku VAT – 5% 8% 23%!

Ju? dzi? mo?emy poinformowa?, ?e znajduj?ce si? w naszej ofercie oprogramowanie jest gotowe do obs?ugi nowych stawek podatku VAT. Zgodnie uchwalon? przez Sejm w dniu 26 pa?dziernika i podpisan? przez prezydenta ustaw? oko?obud?etow?, oprócz zmiany kilkunastu innych ustaw wprowadzone zosta?y równie? nowe stawki podatku VAT – 5%, 8% i 23%.


Premiera nowego programu mobilnego Asseco WAPRO

Od dnia maja w ofercie Asseco Business Solutions dla ma?ych i ?rednich firm dost?pny jest nowy program mobilny WF-Mag Mobile 2. Zaawansowany technologicznie system dedykowany jest dla przedsi?biorstw dzia?aj?cych w oparciu o przedstawicieli handlowych, umo?liwiaj?c prowadzenie dzia?a? sprzeda?owych
w ka?dej lokalizacji.
mobil
Czytaj dalej...
Sklep internetowy i WF-Mag za 1 z?! E-mail

Nowy abonament sklepu internetowego abStore ju? od 99z? miesi?cznie, a to nie koniec!

Dodatkowo mo?esz otrzyma? program WF-Mag dla Windows w wariancie START za Z?OTÓWKE!.

Kupuj?c pakiet abStore + WF-Mag zyskujesz nie tylko sklep internetowy
i program magazynowy, ale kompletn? platform? do prowadzenia handlu internetowego (oraz stacjonarnego), w??cznie z obs?ug? aukcji Allegro!

Kup, pracuj - oszcz?dzaj!

Systemy Asseco BS najlepszym oprogramowaniem dla biznesu - wyró?nione przez Gazet? Finansow? E-mail
     Rozwi?zania Asseco Business Solutions marki Asseco WAPRO dla ma?ych i ?rednich firm zosta?y wyró?nione jako „Najlepsze Produkty dla Biznesu 2008-2009” w konkursie organizowanym przez Gazet? Finansow?.
dyplom
Czytaj dalej...
PROMOCJA WAPRO DLA NOWYCH FIRM E-mail


Rozwa?asz uruchomienie w?asnej firmy?
Potrzebujesz programów ?atwych w obs?udze, daj?cych mo?liwo?? rozwoju, a jednocze?nie przyst?pnych cenowo?Sondydesigned by www.madeyourweb.com
69 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='40' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1669642514)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='e4c76586ae7887a6e49e51260cfb7116'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('4f6a2dbf7dc42a272a83175cef1049ee')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '613d5514fbe7d651eeaabc8559c894b0','1669643714','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='40'
16 SELECT * FROM mos_menu WHERE id='40'
17 SELECT a.*, ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, s.name AS section, g.name AS groups, cc.name AS category FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_sections AS s ON a.sectionid = s.id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.state = '1' AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2022-11-28 15:55:15' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2022-11-28 15:55:15' ) AND a.catid IN ( 13 ) AND s.access <= 0 ORDER BY a.created DESC
18 SELECT COUNT( m.id ) FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_blog_section' AND m.published='1'
19 SELECT COUNT( m.id ) FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1'
20 SELECT COUNT( id ) FROM mos_menu WHERE type='content_blog_section' AND published='1' AND componentid=0
21 SELECT * FROM mos_categories WHERE id='13'
22 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
23 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
24 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
25 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=151
26 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=151
27 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
28 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
29 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
30 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=150
31 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=150
32 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
33 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
34 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
35 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=148
36 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=148
37 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
38 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
39 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
40 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=145
41 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=145
42 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
43 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
44 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
45 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=122
46 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=122
47 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=118
48 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=118
49 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=131
50 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=131
51 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=116
52 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_categories AS c ON i.catid=c.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=c.id WHERE m.type='content_blog_category' AND m.published='1' AND i.id=116
53 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
54 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
55 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '40' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
56 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
57 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
58 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
59 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
60 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
61 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
62 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
63 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2022-11-28 15:55:15') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2022-11-28 15:55:15') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
64 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
65 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
66 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
67 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
68 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=0
69 SELECT p.id, p.title FROM mos_poll_menu AS pm, mos_polls AS p WHERE (pm.menuid='40' OR pm.menuid='0') AND p.id=pm.pollid AND p.published=1