Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci arrow Pomoc
Pomoc
pastarchives.jpg Wybierz z poni?szego wykazu temat - pytanie, aby przeczyta? obja?nienie.
Je?li masz problem, w?tpliwo?ci, pytanie, skontaktuj si? z nami, postaramy si? odpowiedzie?.


designed by www.madeyourweb.com
34 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='88' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1675121823)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='b30cc5ae7711d8eb976d818f770b810d'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('d98ac4e4426e4f9d644017992e1d57a5')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( 'a4d04ad6ffa9b42e3c49f2d1295a78d6','1675123023','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='88'
16 SELECT * FROM mos_menu WHERE id='88'
17 SELECT * FROM mos_sections WHERE id='3'
18 SELECT a.*, COUNT( b.id ) AS numitems FROM mos_categories AS a LEFT JOIN mos_content AS b ON b.catid = a.id AND b.state = '1' AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2023-01-31 01:57:04' ) AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2023-01-31 01:57:04' ) WHERE a.section = '3' AND a.published = '1' GROUP BY a.id HAVING COUNT( b.id ) > 0 ORDER BY a.ordering
19 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
20 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
21 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '88' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
22 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
23 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
24 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
25 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
26 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
27 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
28 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
29 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-01-31 01:57:04') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-01-31 01:57:04') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
30 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
31 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
32 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
33 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
34 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=0