Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci arrow Komputery
Komputery E-mail
 Oferujemy komputery do biur, firm, jak równiez dla domowych zastosowan. Kazdy Klient ma mo?liwo?c wyboru zestawu komputerowego z mo?liwo?cia doboru poszczególnych podzespolów. Staramy sie, aby montowane przez nas zestawy odpowiada?y potrzebom i wymaganiom.
Oferujemy równie? modernizacje starszych komputerów oraz budow?, konfiguracje firmowych sieci komputerowych.

informacje archiwalne


       OFERTA DNIA: KOMPUTER YAMO ENGINE 730 BLACK LINUX


Cena tylko: 1275,00z?
Kup Teraz -----> Kliknij tutaj

Nasi dostawcy:

Image

Na zakupiony u nas sprzet dajemy gwarancje zgodn? ze specyfikacj? producenta ( 12 do 36 miesi?cy).designed by www.madeyourweb.com
39 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='31' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1669649880)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='e4c76586ae7887a6e49e51260cfb7116'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('d059fbd3d9853f368ef5f06cfdfd7ac1')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( '158ee487b8f2c3d7de11ae1f088f4bca','1669651080','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='31'
16 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='19' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2022-11-28 17:58:01') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2022-11-28 17:58:01') AND a.access <= 0
17 UPDATE mos_content SET hits=(hits+1) WHERE id='19'
18 SELECT hits FROM mos_core_log_items WHERE time_stamp='2022-11-28' AND item_table='#__content' AND item_id='19'
19 UPDATE mos_core_log_items SET hits=(hits+1) WHERE time_stamp='2022-11-28' AND item_table='#__content' AND item_id='19'
20 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
21 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosimage' AND folder = 'content'
22 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='1'
23 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
24 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
25 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
26 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
27 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '31' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
28 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
29 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
30 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
31 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
32 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
33 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
34 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
35 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2022-11-28 17:58:04') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2022-11-28 17:58:04') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
36 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
37 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
38 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
39 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'