Menu Content/Inhalt
Aktualno?ci
Nasz Wodzis?aw
  Odsyłacz
     Restauracja Art-Cafe
Wodzis?aw ?l?ski, ul.Michalskiego 4 tel po 18:00 - 032 455 68 88 tel.kom 604 214 827
     Stowarzyszenie Nasz Wodzis?aw
Stona wodzis?awskiego Stowarzyszenia Nasz Wodzis?aw
     Wodzis?awskie Towarzystwo Cyklistów
     Forum www.wodzislaw.org
www.wodzislaw.org
     Teatr Wodzis?awskiej Ulicy
     Oficjalna Strona MKS Odra Wodzis?aw
     Wodzis?aw OnLine
 
designed by www.madeyourweb.com
35 queries executed
1
SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
2 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='22' LIMIT 1
3 DELETE FROM mos_session WHERE (time < 1669646206)
4 SELECT * FROM mos_session WHERE session_id='e4c76586ae7887a6e49e51260cfb7116'
5 SELECT session_id FROM mos_session WHERE session_id=MD5('50e8280759cab5cf65dcd135f3c0a6a0')
6 INSERT INTO mos_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest` ) VALUES ( 'c61c18a8edb7e2e05b0c45897c3a0199','1669647406','','0','1' )
7 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='0'
8 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='0'
9 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='Unknown' AND type='1'
10 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type='1'
11 SELECT count(*) FROM mos_stats_agents WHERE agent='com' AND type='2'
12 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type='2'
13 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors' ORDER BY ordering
14 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
15 SELECT access FROM mos_menu WHERE id='22'
16 SELECT *, COUNT(a.id) AS numlinks FROM mos_categories AS cc LEFT JOIN mos_weblinks AS a ON a.catid = cc.id WHERE a.published='1' AND a.approved='1' AND section='com_weblinks' AND cc.published='1' AND cc.access <= '0' GROUP BY cc.id ORDER BY cc.ordering
17 SELECT id, url, title, description, date, hits, params FROM mos_weblinks WHERE catid = '16' AND published='1' AND approved='1' AND archived=0 ORDER BY ordering
18 SELECT name, description, image, image_position FROM mos_categories WHERE id = '16' AND published = '1'
19 SELECT * FROM mos_menu WHERE id='22'
20 SELECT a.id FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
21 SELECT * FROM mos_components WHERE id='17'
22 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.published='1' AND m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '22' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
23 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND parent='0' ORDER BY ordering
24 SELECT count(*) AS numrows FROM mos_banner WHERE showBanner=1
25 SELECT * FROM mos_banner WHERE showBanner=1 LIMIT 0,1
26 UPDATE mos_banner SET impmade=impmade+1 WHERE bid='8'
27 SELECT * FROM mos_menu WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent, ordering LIMIT 1
28 SELECT id, name, link, parent, type FROM mos_menu WHERE published='1' ORDER BY parent, ordering
29 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' ORDER BY parent,ordering
30 SELECT a.id FROM mos_content AS a INNER JOIN mos_categories AS b ON b.id = a.catid WHERE a.state = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2022-11-28 16:56:47') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2022-11-28 16:56:47') AND catid='29' ORDER BY a.ordering
31 SELECT * FROM mos_content WHERE id='0'
32 SELECT folder, element, published, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder='content' ORDER BY ordering
33 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
34 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id='7'
35 SELECT m.id FROM mos_content AS i LEFT JOIN mos_sections AS s ON i.sectionid=s.id LEFT JOIN mos_menu AS m ON m.componentid=s.id WHERE m.type='content_section' AND m.published='1' AND i.id=0