404 Not Found - brak pliku

The requested URL was not found on this server (nie istnieje na serwerze.

400(Nieprawidłowe zapytanie)
401(Nieautoryzowany dostęp)
402(Wymagana opłata)
403(Zabroniony)
404(Nie znaleziono)
405(Zabroniona metoda)
406(Niedozwolone)
407(Wymagane uwierzytelnienie do serwera pośredniczącego)
408(Koniec czasu oczekiwania na żądanie)
409(Konflikt)
410(Zniknął - usunięto)
411(Wymagana długość)
412(Warunek wstępny nie może być spełniony)
413(Encja zapytania zbyt długa)
414(Adres URI zapytania zbyt długi)
415(Nieznany sposób żądania)
416(Zakres bajtowy podany w zapytaniu nie do obsłużenia)
417(Oczekiwana wartość nie do zwrócenia)
422(Encja nie do przetworzenia)
423(Zablokowane)
424(Zależność nie zostałą spełniona)
500(Wewnętrzny bnłąd serwera)
501(Nie zaimplementowano)
502(Błąd bramy)
503(Usługa niedostępna)
504(Przekroczony czas bramy)
505(Wersja HTTP nie obsługiwana)
506(Wariant również negocjuje - zapętlenie)
507(Niewystarczająca przestrzeń)
510(Nierozszerzone)