df/%8 8fff( fTfffggfDg 0gglgXgDggglghpdLghd@ A@aL 89ngego"gg(hhhPh<strony gwnej www: wb.pl
')};LOut of system resourcesA f$4 li"ramowanie wok tabeli" BORDERCOLOR="Kolor obramowania" BORDERCOLORDARK="Ciemny kolor obramowania" BORDERCOLORLIGHT="Jasny kolor obramowania" CELLPADDING="Margines wok komrki" CELLSPACING="Odstp midzy komrkami" CLASS="Nazwa klasy" DIR="Kierunek tekstu" FRAME="Obramowanie zewntrzne" ID="Przypisanie nazwy" LANG="Jzyk bazowy" RULES="Obramowanie wewntrzne" STYLE="Styl elementu" SUMMARY="Streszczenie tabeli" r o,odn.Xvalign"top">/T ܮL T ܱ  #  X   Suy do tworzenia tabel - znacznik otwierajcy ALIGN="Wyrwnanie tabeli" BACKGROUND="Obrazek ta dla tabeli" BGCOLOR="Kolor ta tabeli" BORDER="Obramowanie wok tabeli" BORDERCOLOR="Kolor obramowania" BORDERCOLORDARK="Ciemny kolor obramowania" BORDERCOLORLIGHT="Jasny kolor obramowania" CELLPADDING="Margines wok komrki" CELLSPACING="Odstp midzy komrkami" CLASS="Nazwa klasy" DIR="Kierunek tekstu" FRAME="Obramowanie zewntrzne" ID="Przypisanie nazwy" LANG="Jzyk bazowy" RULES="Obramowanie wewntrzne" STYLE="Styl elementu" SUMMARY="Streszczenie tabeli" TITLE="Tekst pomocniczy" WIDTH="Szeroko caej tabeli" onclick="Gdy klikniety" ondblclick="Gdy podwjny klik" onkeydown="Wcinicie klawisza" onkeypress="Wcinicie klawisza" onkeyup="Puszczenie klawisza" onmousedown="Gdy myszka wcinita" onmousemove="Gdy myszka poruszana" onmouseout="Gdy myszka opuszcza" onmouseover="Gdy myszka nad" onmouseup="Gdy myszka puszczona" T T ܺ d d oge-mail: /ܨ HA  Ԩ Ԩ (NIP 647-148-44-98
/ $ A P ؽ ؽ  $/ d A